Nöro Linguistik Programlama (NLP)

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

NLP’NİN DAYANDIĞI 4 TEMEL UYGULAMA İLKESİ
1) Ulaşmak istediğiniz hedefi bilmek
2) Hemen harekete geçmek
3) Hedefe yaklaşıp yaklaşmadığınızı anlamak için yeterli duyusal keskinliğe sahip olmak
4) Hedefe ulaşıncaya kadar davranışınızı değiştirebilmek için yeterli esnekliğe sahip olmak

NLP dünyayı daha iyi bir yer yapmaz – sadece dünyayı gözlemleme ve algılama şeklinizi değiştirmenize yardımcı olur. NLP, bu anlamda dünyayı farklı algılamanıza olanak sağlayarak daha etkili ve daha başarılı bir yaşam sürmenize yardımcı olmaktadır.


© 2022 Kazim Akcay. All right reserved